Národní síť Zdravých měst ČR
Členové NSZM

Ostatní


Logo: Místní agenda 21

Logo: WHO Healthy Cities Project


Dobrá praxe - inovativní příklady z oblasti: veřejná správa, životní prostředí, doprava, zemědělství, ...

Metodika - portál pro vzdělávání koordinátorů Zdravých Měst a MA21

Dataplán - moderní řízení měst, obcí a regionů

Národní síť Zdravých měst
Systém splňuje
technické podmínky

Systém splňuje technické podmínky Ipv6.

[ kontakt ] ŘEDITEL a KANCELÁŘ NSZM ČR

Ředitel NSZM ČR; Národní koordinátor Projektu Zdravé město/ HCCZ Director; HCP National Coordinator

Ing. Petr Švec

tel: +420 602 500 639
e-mail: svec@nszm.cz


Kancelář NSZM ČR / HCCZ Office

Mgr. Jitka Boušková
>> vedoucí Kanceláře NSZM ČR, senior-manažer, spolupráce s partnery, projekty, zahraničí / Office head, senior-manager, foreign partners, projects
tel: +420 606 755 373
e-mail: bouskova@nszm.cz

>> Příprava a management akcí, administrativa, projekty / Organisational, office management, projects
Mgr. Ivana Hrušková
tel: +420 606 755 374
e-mail: hruskova@nszm.cz

>> Metodické konzultace pro členské municipality / Consultancy and support for members
Eva Poláčková
tel: +420 602 126 213
e-mail: polackova@nszm.cz

Kancelář NSZM ČR dále zahrnuje ekonomický úsek a externí pracovníky.NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2014; Server DtP verze 1.3324
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz