Národní síť Zdravých měst ČR


[ kontakt ] ŘEDITEL a KANCELÁŘ NSZM ČR

Ředitel NSZM ČR; Národní koordinátor Projektu Zdravé město/ HCCZ Director; HCP National Coordinator

Ing. Petr Švec

tel: +420 602 500 639
e-mail: svec@nszm.cz


Kancelář NSZM ČR / HCCZ Office

Mgr. Jitka Boušková
>> vedoucí Kanceláře NSZM ČR, senior-manažer, spolupráce s partnery, projekty, zahraničí / Office head, senior-manager, foreign partners, projects
tel: +420 606 755 373
e-mail: bouskova@nszm.cz

>> Příprava a management akcí, administrativa, projekty / Organisational, office management, projects
Mgr. Ivana Vaňková
tel: +420 606 755 374
e-mail: vankova@nszm.cz

>> Metodické konzultace pro členské municipality / Consultancy and support for members
Eva Poláčková
tel: +420 602 126 213
e-mail: polackova@nszm.cz

Kancelář NSZM ČR dále zahrnuje ekonomický úsek a externí pracovníky.
 NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2016; Server DtP verze 1.3488
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz